Privacybeleid


Cookiebeleid

Door onze website te gebruiken, verzamelen wij anonieme gegevens van u die ons in staat stellen om het bezoekersgedrag te analyseren. Op de achtergrond van onze website draait hiervoor Google Analytics. Zo zien wij bvb. hoe vaak onze website wordt bezocht, vanuit welke landen en regio's onze website bezoekers aantrekt, welke pagina's worden bekeken en hoelang een bezoek duurt. Dit heeft als doel onze website zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Google Analytics gebruikt trackingcookies om uw surfgedrag te analyseren. U kan deze cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Hoe Google verder zijn best doet om uw privacy te waarborgen vindt u hier.

Wij gebruiken tevens cookies die onthouden welke taal en munteenheid u gebruikt zodat u dit niet bij elk bezoek opnieuw moet instellen. Uw voorkeurkeuze wordt gedurende een maand bewaard. Ook deze cookies kan u uitschakelen in de instellingen van uw browser.

Tijdens het  inladen van onze website krijgt u ook een verzoek om in te schrijven op onze nieuwsbrief. Dit gebeurt via Mailchimp en uw keuze wordt gedurende uw sessie onthouden via een sessiecookie. Ook deze kan worden uitgeschakeld via de browserinstellingen.

Als laatste gebruiken wij functionele sessiecookies die uw bezoek op onze website zo aangenaam mogelijk maken met dezelfde mogelijkheid tot uitschakelen.


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor onderstaande bedrijven met als zaakvoerder Dhr. Patrick Degraen:


 • Group D&D bvba BE 0449.803.747
 • D&D Kosmetika BvbaBE 0458.563.434
 • D-Design Bvba BE 0452.850.240
 • Degraen & Partners Bvba BE 0453.487.767
 • D&D Immo Bvba BE 0441.097.996


Hieronder vermeldt als “D&D”.

D&D verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op

www.groupdd.be / info@groupdd.be


De betrokken partijen zijn:

 • Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

de onderneming die beslist om deze gegevens bij te houden, dit is D&D.

 • Onze klanten, gebruikers en geregistreerden:


Verwerkingsdoeleinden

D&D verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer.


Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Btw.nr
 • Emailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Aankoopgeschiedenis
 • Foto’s (tijdens opleidingen of van salonrealisaties)
 • Videobeelden door bewakingscamera’s conform de wetgeving  opgelegd door de overheid en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Voorbije en toekomstige afspraken
 • Interne nota’s


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b)

(noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de GDPR, of de (European) General Data Protection Regulation; de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening

Gegevensbescherming [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]


Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van D&D binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met D&D verbonden zijn of met enige andere partner D&D.


D&D garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f). Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

 • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@groupdd.be
 • een brief te richten aan: Patrick Degraen, Geiteling 10, 3580 Beringen

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).